The Real Ghosts ช่อง-ส่อง-ผี

ทางเข้า => อ่านกันก่อน => Topic started by: Administrator on April 13, 2020, 11:39:06 AM

Title: ระเบียบ กฎข้อบังคับ ของชุมชนช่องส่องผี
Post by: Administrator on April 13, 2020, 11:39:06 AM
รบกวนสมาชิกปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของชุมชนแห่งนี้ เพื่อความเรียบร้อย และไร้ข้อขัดแย้งในชุมชนนี้นะครับ

1.งดพาดพิงถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด
2.ไม่ยุยงให้แตกแยกในเรื่องศาสนาทุกศาสนา
3.ไม่พาดพิงเกี่ยวกับการเมืองโดยเด็ดขาด
4.ไม่ใช้ข้อความที่เป็นการดูถูก แบ่งแยก บุคคลที่เห็นต่าง
5.งดใช้คำหยาบ คำไม่สุภาพ
6.งดข้อความโฆษณาขายของ
7.การบอกบุญต่างๆ ต้องได้รับอนุญาต จาก Admin หรือ ผู้ควบคุมดูแล Moderator ก่อน
8.งดข้อความก่อกวน ป่วน ต่างๆในบอร์ด
9.บอร์ดนี้สำหรับ ผู้งมงายในกฎแห่งกรรม เท่านั้น ผู้ที่ไม่เชื่อถือรบกวนไม่แสดงความเห็นครับ