Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungkob

Pages: [1]
1
แนะนำตัวค่ะ รายการช่องส่องผีเป็นจุดเริ่มต้นทำให้รู้ว่าทำไมต้องสวดมนต์ไหว้พระ ถือศีลห้า เข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นมาด้วยค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ ขอเป็นกำลังใจหนึ่งให้เดินหน้าทำดีต่อไปค่ะ

Pages: [1]